27 stycznia, 2022

(7/2022) Uchwała GPW w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect akcji Centurion Finance ASI S.A.

Raport bieżący 7/2022

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Centurion Finance ASI S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”) informuje, że w dniu 26 stycznia 2022 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 83/2022 w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 81.979.287 akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki oznaczonych kodem „PLSTRGM00097” („Akcje”) na dzień 2 lutego 2022 r., pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 2 lutego 2022 r. asymilacji Akcji z akcjami Spółki notowanymi w Alternatywnym Systemie Obrotu, oznaczonymi kodem „PLSTRGM00014”.

Akcje notowane będą w systemie notowań ciągłych pod nazwa skróconą „CENTURION” i oznaczeniem „CTF”.