10 lutego, 2022

(2/2022) Raport 4Q 2021

Raport Kwartalny nr 2/2022

Zarząd Centurion Finance ASI S.A. w załączeniu przekazuje raport kwartalny za IV kwartał 2021 r.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.