1 stycznia, 2016

(3/2017) Udzielenie pożyczki spółce zależnej

Raport bieżący 3/2017

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Centurion Finance S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 28 grudnia 2016 r. Spółka udzieliła pożyczki spółce zależnej – Centurion Nieruchomości spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji – w wysokości 1,4 mln zł., z przeznaczeniem na inwestycje w perspektywiczne nieruchomości, na których w przyszłości będzie możliwe prowadzeniem procesu budowlanego.

Centurion Finance S.A. posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Centurion Nieruchomości spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji.