25 maja, 2021

(4/2021) Raport roczny za rok 2020

Raport Roczny nr 4/2021

Zarząd Spółki Centurion Finance ASI S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport roczny za rok 2020 wraz z opinią biegłego rewidenta.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 2. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.