28 czerwca, 2021

(3/2021) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

Raport bieżący 3/2021

Postawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Zarząd Centurion Finance ASI S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 28 czerwca 2021 roku i posiadali co najmniej 5% głosów na tym Zgromadzeniu Akcjonariuszy:

Pani Joanna Boszko: 61 775 270 akcji, które stanowiły 100% głosów na ZWZA oraz stanowią 70,94% w ogólnej liczbie głosów.