18 czerwca, 2021

(9/2021) Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą

Raport Bieżący nr 9/2021

Zarząd Centurion Finance ASI S.A. (dalej „Spółka”) informuje o podpisaniu w dniu 18 czerwca 2021 roku umowy z Chabasiewicz, Kowalska i Partnerzy Radcowie Prawni z siedzibą w Krakowie (dalej „Kancelaria”). Przedmiotem umowy jest pełnienie przez Kancelarię funkcji Autoryzowanego Doradcy dla Spółki, wyłącznie na potrzeby wprowadzenia akcji serii D do obrotu na rynku NewConnect.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.