1 czerwca, 2022

(3/2022) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2022 roku

Raport bieżący z plikiem 3/2022

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Zarząd Centurion Finance ASI S.A. („Spółka”) niniejszym postanawia zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 27 czerwca 2022 roku na godzinę 12.00 w Kancelarii Notarialnej Radosław Chorabik, Magdalena Wawruch Kancelaria Notarialna s.c. w Krakowie, przy ul. Plac Wolnica 11/1, 31-060 Kraków.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.