28 maja, 2021

(5/2021) Korekta raportu rocznego za rok 2020

Raport Roczny nr 5/2021

Zarząd Spółki Centurion Finance ASI S.A. niniejszym przekazuje korektę do Raportu Rocznego nr 4/2021 „Raport roczny za rok 2020”.

Korekta raportu związana jest z faktem omyłkowego załączenia pliku Sprawozdania Finansowego za rok 2020, który nie zawierał załączników o numerach 1-4. Poporawione zostały również oczywiste omyłki pisarskie. W załączeniu Zarząd przekazuje Sprawozdanie finansowe za rok 2020 po korekcie.

Dodatkowo Emitent ponownie przekazuje pozostałe dokumenty Raportu Rocznego, tj. Raport roczny za rok 2020, Sprawozdanie Zarządu za rok 2020 oraz Sprawozdanie z badania za rok 2020, które to dokumenty nie podlegały korekcie.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 2. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.