1 czerwca, 2021

(6/2021) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2021 roku

Raport Bieżący nr 6/2021

Zarząd Centurion Finance ASI S.A. („Spółka”) niniejszym postanawia zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 28 czerwca 2021 roku na godzinę 12.00 w Kancelarii Notarialnej Wojciecha Krupińskiego w Sosnowcu, przy ulicy Targowej 8.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt.1-3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.