25 maja, 2017

(9/2017) Pozyskanie finansowania w kwocie 1,5 mln zł

Raport bieżący 9/2017

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Centurion Finance S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 23 maja 2017 r. Spółka zawarła umowę pożyczki z podmiotem będącym akcjonariuszem Spółki. W wyniku zawartej umowy, Spółka ma otrzymać kwotę 1.500.000,00 zł. w transzach do końca 2017 r. Spółka planuje przeznaczyć środki na bieżące i przyszłe inwestycje.

W dniu 25 maja 2017 r., po ofercie złożonej przez pożyczkodawcę, Spółka przeniosła na rzecz pożyczkodawcy własność 75 udziałów posiadanych w spółce PMG Concept sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, w wyniku czego zobowiązanie Spółki do zwrotu pożyczki zostało całkowicie umorzone, co znacząco zmniejszy koszty pozyskania kapitału.