14 listopada, 2019

(9/2019) Raport kwartalny 3Q 2019

Raport Kwartalny nr 9/2019

Zarząd Centurion Finance ASI S.A. w załączeniu przekazuje raport kwartalny za III kwartał 2019 r.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.