26 listopada, 2013

Centurion Finance SA zmiana oznaczenia i nazwy skróconej emitenta

Raport Bieżący nr 59/2013

Zarząd Spółki Centurion Finance S.A. (dawniej Stergames S.A.) z siedzibą w Krakowie, niniejszym informuje, iż w związku ze zmianą firmy spółki STERGAMES S.A. (PLSTRGM00014) na CENTURION FINANCE S.A., począwszy od dnia 26 listopada 2013 roku akcje spółki będą notowane pod nazwą skróconą „CENTURION” i oznaczeniem „CTF”.

Podstawa prawna : §3 ust.1 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect”