12 stycznia, 2015

Harmonogram raportów okresowych

Raport Bieżący nr 1/2015

Zarząd Centurion Finance S.A. podaje do wiadomości harmonogram publikacji raportów okresowych w 2015 roku. Przekazywanie raportów okresowych będzie odbywało się w następujących terminach:

– raport za IV kwartał 2014 roku – w dniu 14 lutego 2015 roku

– raport za I kwartał 2015 roku – w dniu 14 maja 2015 roku

– raport za II kwartał 2015 roku – w dniu 14 sierpnia 2015 roku

– raport za III kwartał 2015 roku – w dniu 14 listopada 2015 roku

– raport roczny za 2014 rok – w dniu 30 kwietnia 2015 roku

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”