13 lutego, 2015

Istotna informacja

Raport Bieżący nr 3/2015

Zarząd Centurion Finance S.A. zawiadamia, że 11.02.2015 spółka PMG Concept, wygrała przetarg na wykonanie zadania dla TAURON – Dystrybucja S.A. o wartości netto 120.400,00 PLN i z terminem realizacji do 30.06.2015r.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.