1 stycznia, 2014

Harmonogram raportów okresowych

Raport Bieżący nr 1/2014

Zarząd Centurion Finance S.A. (dawniej SterGames S.A.) podaje do wiadomości harmonogram publikacji raportów okresowych w 2014 roku. Przekazywanie raportów okresowych będzie odbywało się w następujących terminach:

– raport za IV kwartał 2013 – w dniu 14 lutego 2014 roku

– raport za I kwartał 2014 – w dniu 15 maja 2014 roku

– raport za II kwartał 2014 – w dniu 14 sierpnia 2014 roku

– raport za III kwartał 2014 w dniu 14 listopada 2014 roku

– raport roczny za 2013 – 30 kwietnia 2014 roku

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”