7 kwietnia, 2016

Informacja zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek notowanych na NewConnect

Raport Bieżący nr 11/2016

Zarząd Spółki Centurion Finance S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”) informuje o incydentalnym naruszeniu przez Spółkę obowiązku informacyjnego określonego w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu („Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”). Wskazane naruszenie dotyczy terminów publikacji raportów bieżących nr 9/2016 oraz 10/2016, w których Spółka informowała o zawarciu umów pożyczek oraz o wykonaniu umów pożyczek.

Zarząd Spółki informuje, że brak przekazania raportów w terminie był wynikiem przeoczenia, a Spółka dołoży wszelkich starań, aby zaistniała sytuacja nie miała miejsca w przyszłości.

Podstawa prawna: pkt 16a Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2010 r. „Dobre praktyki spółek notowanych na NewConnect”