14 sierpnia, 2014

Inwestycja kapitałowa – nabycie aktywów

Raport Bieżący nr 36/2014

Zarząd Centurion Finance S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 13.08.2014r. nabył w transakcjach rynkowych na GPW akcje przedsiębiorstwa związanego z Odnawialnymi Źródłami Energii za kwotę 90 754,02 zł.

Inwestycja powiązana jest z komunikatem EBI Spółki nr 34/2014, ponieważ dotyczy tego samego podmiotu.

W celu ochrony interesów Spółki nazwa podmiotu nie zostaje ujawniona.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2. punkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.