25 czerwca, 2014

Korekta raportu bieżącego nr: 18/2014

Raport Bieżący nr 27/2014

W związku z licznymi zapytaniami przesłanymi do Spółki odnośnie umowy na wykonanie analizy ekonomicznej, zakomunikowanej dnia 16-06-2014 w systemie EBI, wyjaśniamy iż:

1) Centurion Finance S.A jest wykonawcą zlecenia,

2) wynagrodzenie będzie przychodem Spółki.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2. punkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”