26 czerwca, 2014

Zmiana siedziby Spółki

Raport Bieżący nr 28/2014

Centurion Finance S.A. informuje o zmiane adresu siedziby i adresu korespondencyjnego Spółki.

Nowy adres:

ul. Aleksandra Zająca 22

40-749 Katowice

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2. punkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”