17 czerwca, 2014

Podpisanie umowy.

Raport Bieżący nr 18/2014

Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 16.06.2014 r. podpisał z podmiotem działającym w branży finansowej (jeden z wiodących portali finansowych), umowę na wykonanie analizy finansowej, wyceny spółki, oraz doradztwo finansowe.

Wynagrodzenie z tego tytułu wynosić będzie 35 tyś zł netto. Płatność nastąpi 21 dni po wykonaniu umowy, liczone od dnia 30 lipca.

§ 3 ust. 2. punkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”