18 czerwca, 2014

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Raport Bieżący nr 21/2014

W dniu 18 czerwca do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Pełniącego Obowiązki Prezesa Zarządu Centurion Finance S.A., Marcina Boszko, iż z dniem 17 czerwca rezygnuje ze sprawowanych funkcji. W oświadczeniu nie podano powodu rezygnacji.

Spółka informuje, że skład Rady Nadzorczej został uzupełniony podczas Walnego Zgromadzenia 18.06.2014r., natomiast Prezes Zarządu i Przewodniczący Rady wybrani zostaną podczas najbliższego Posiedzenia Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”