30 maja, 2014

Rozpoczecie negocjacji i podpisanie listu intencyjnego

Raport Bieżący nr 17/2014

Pełniący Obowiązki Zarządu Spółki Centurion Finance S.A. z siedzibą w Krakowie, informuje o podjęciu negocjacji oraz podpisaniu listu intencyjnego celem przejęcia przedsiębiorstwa z branży elektromontażowej. Jednocześnie zostało zlecone niezależnej firmie badanie ksiąg finansowych oraz dokonanie wyceny przedsiębiorstwa będącego potencjalnym celem przejęcia.

Dla dobra toczących się negocjacji nazwa podmiotu podana zostanie do wiadomosci publicznej w terminie późniejszym

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.