20 czerwca, 2014

Posiedzenie Rady Nadzorczej CTF S.A.

Raport Bieżący nr 25/2014

W dniu 20.06.2014r. odbyło się Posiedzenie Rady Nadzorczej Centurion Finance S.A. Podczas głosowania tajnego wybrano Przewodniczącego, Zastępcę oraz Sektretarza Rady Nadzorczej Spółki.

Przewodniczącym Rady Nadzorczej Centurion Finance S.A. został Pan Piotr Międlar.

Zastępcą Przewodniczącego Rady Nadzorczej Centurion Finance S.A. został Pan Dominik Staroń.

Sektretarzem Rady Nadzorczej Centurion Finance S.A. została Pani Gabriela Derecka.

Pozostałymi Członkami Rady Nadzorczej są:

Justyna Darmoń;

Michał Hajdukiewicz.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 7) pkt 8) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.