19 czerwca, 2014

Powołanie członka Rady Nadzorczej

Raport Bieżący nr 24/2014

Pełnomocnik Spółki Centurion Finance S.A. informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 18 czerwca 2014r. powołało do Rady Nadzorczej Pana Piotra Międlara.

W załączeniu życiorys członka Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.