13 listopada, 2013

Raport Kwartalny – III kwartał 2013 r. Centurion Finance S.A.

Raport Kwartalny nr 57/2013

Zarząd Centurion Finance S.A. z siedzibą w Krakowie (wcześniej SterGames S.A. z siedzibą w Chorzowie) w załączeniu przekazuje raport kwartalny za III kwartał 2013r.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.