19 listopada, 2013

Zmiana klasyfikacji sektorowej Centurion Finance S.A.

Raport Bieżący nr 58/2013

Zarząd Spółki Centurion Finance S.A. (dawniej Stergames S.A.) z siedzibą w Krakowie, niniejszym informuje, iż w dniu 19 listopada 2013 roku powziął informacje, że na podstawie Uchwały Nr 594/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 lipca 2008 r. w sprawie klasyfikacji sektorowej spółek giełdowych, których akcje są wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect (z późn. zm.), Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dniem 2 grudnia 2013 r. zmieniła kwalifikacje sektorową Emitenta. Centurion Finance S.A. (dawniej Stergames S.A.) ISIN PLSTRGM00014 z sektora „handel” zostanie przesunięty do sektora „usługi finansowe”.

Podstawa prawna : §3 ust.1 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect”