30 kwietnia, 2014

Raport roczny Centurion Finance S.A. za rok 2013

Raport Roczny nr 13/2014

Zarząd Spółki Centurion Finance S.A. (wcześniej SterGames S.A.) przekazuje do publicznej wiadomości roczne raporty oraz opinię biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania za 2013 rok.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 2. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.