24 maja, 2014

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 18.06.2014 roku

Raport bieżący z plikiem 8/2014

Podstawa prawna: Inne uregulowania

P.O. Zarządu Spółki Centurion Finance S.A. z siedzibą w Krakowie (wcześniej SterGames S.A.), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000396580 (dalej Spółka), działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402 (1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 18 czerwca 2014 r., na godzinę 13:00, które odbędzie się w Sosnowcu, w Kancelarii Notarialnej Wojciecha Krupińskiego, przy ul. Targowej 8.