20 sierpnia, 2013

STERGAMES SA incydentalne naruszenie zasad dobrych praktyk

Raport Bieżący nr 45/2013

Zarząd SterGames SA („Spółka”) informuje o incydentalnym naruszeniu przez Spółkę pkt. 2 Zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect w zakresie nieprzekazania raportu bieżącego informującego o aneksie do umowy pożyczki, który to aneks zmieniał termin przelania środków oraz termin jej spłaty. O umowie pożyczki Emitent informował raportem bieżącym nr 23/2013 w dniu 23.04.2013 r. Spółka opublikowała informacje dotyczące nowych terminów w korekcie raportu kwartalnego za II kwartał 2013 roku nr 44/2013. Zarząd Spółki dołoży wszelkich starań, aby podobne sytuacje nie nastąpiły w przyszłości.

Podstawa prawna: Pkt 2 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 marca 2010 roku – „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.