20 marca, 2013

STERGAMES SA Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów

Raport bieżący 11/2013

Postawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Zarząd STERGAMES S.A. przekazuje poniżej wykaz osób, które na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 13 marca 2013 r., posiadały co najmniej 5% w głosach:

1. Patryk Cebula, posiadający 382.300 głosów, co stanowiło 24,95% ogólnej liczby głosów na NWZ i 7,50% głosów ogółem w Spółce.

2. Porozumienie akcjonariuszy Adam Rudnicki i Marta Jasińska, posiadające 306.413 głosów, co stanowiło 20,00% ogólnej liczby głosów na NWZ i 6,01% głosów ogółem w Spółce.

3. Venture Incubator S.A., posiadający 200.000 głosów, co stanowiło 13,05% ogólnej liczby głosów na NWZ i 3,92% głosów ogółem w Spółce.

4. Damian Walaszek, posiadający 147.576 głosów, co stanowiło 9,63% ogólnej liczby głosów na NWZ i 2,89% głosów ogółem w Spółce.

5. Jacek Grobel, posiadający 131.666 głosów, co stanowiło 8,59% ogólnej liczby głosów na NWZ i 2,58% głosów ogółem w Spółce.

6. Tomasz Mrozowski, posiadający 118.498 głosów, co stanowiło 7,73% ogólnej liczby głosów na NWZ i 2,32% głosów ogółem w Spółce.

7. Marcin Boszko, posiadający 100.000 głosów, co stanowiło 6,53% ogólnej liczby głosów na NWZ i 1,96% głosów ogółem w Spółce.