17 kwietnia, 2013

STERGAMES SA lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w WZ oraz mieli co najmniej 5% głosów

Raport bieżący 13/2013

Zarząd STERGAMES S.A. przekazuje poniżej wykaz osób, które na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 10 kwietnia 2013 r., posiadały co najmniej 5% w głosach:

1. Dom Inwestycyjny „TAURUS” Sp. z o.o. , posiadający 550.000 głosów, co stanowiło 38,87% ogólnej liczby głosów na NWZ i 10,78% głosów ogółem w Spółce.

2. Patryk Cebula, posiadający 382.300 głosów, co stanowiło 27,02% ogólnej liczby głosów na NWZ i 7,50% głosów ogółem w Spółce.

3. Porozumienie akcjonariuszy Adam Rudnicki i Marta Jasińska, posiadające 306.437 głosów, co stanowiło 21,65% ogólnej liczby głosów na NWZ i 6,01% głosów ogółem w Spółce.

4. Marcin Boszko, posiadający 176.365 głosów, co stanowiło 12,46% ogólnej liczby głosów na NWZ i 3,46% głosów ogółem w Spółce.