18 kwietnia, 2013

STERGAMES SA rozwiązanie porozumienia akcjonariuszy

Raport bieżący z plikiem 14/2013

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd STERGAMES S.A. („Spółka”), informuje, iż w dniu 17 kwietnia 2013 r. otrzymał od Akcjonariuszy Adama Rudnickiego i Marty Jasińskiej („zawiadamiający”), zawiadomienie o rozwiązaniu ustnego porozumienia dotyczącego nabywania przez Zawiadamiających akcji Spółki STERGAMES S.A. oraz zgodnego głosowania na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki na podstawie art. 87 ust. 1 pkt 5 w zw. z art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie.

Pełna treść wyżej wymienionego zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego Raportu.