14 sierpnia, 2013

STERGAMES SA o odwołaniu ZWZA zwołanego na dzień 4 września 2013r.

Raport Bieżący nr 41/2013

Zarząd spółki STERGAMES S.A. informuje o odwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, z przyczyn niedopełnienia wymogów formalnych zwołanego na dzień 4 września 2013 roku, o godzinie 18:00 w Krakowie, w Restauracji „Aperitif”, przy ul. Siennej 9. Nowy termin WZA zostanie podany w najbliższym czasie w oddzielnym komunikacie.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 1) i pkt 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.