24 września, 2013

STERGAMES SA treść uchwał podjętych na ZWZ 23 września 2013 r.

Raport Bieżący nr 51/2013

Zarząd Stergames S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 23 września 2013 r. Protokół Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z treścią uchwał podjętych przez ZWZA stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku

NewConnect”