22 kwietnia, 2013

STERGAMES SA uchwała KDPW nr 291/13 – korekta

Raport Bieżący nr 21/2013

Zarząd Spółki STERGAMES S.A. koryguje raport bieżący nr 20/2013, w którym omyłkowo pominięto załącznik zawierający uchwałę nr 291/13 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., podjętą w dniu 19/04/2013 r. Pełna treść uchwały przedstawiona jest w załączniku.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.