17 czerwca, 2013

STERGAMES SA zmiana terminu publikacji raportu rocznego

Raport Bieżący nr 31/2013

Zarząd STERGAMES S.A. podaje do publicznej wiadomości nowy termin publikacji raportu rocznego za 2012 rok. W związku z trudnościami proceduralnymi oraz kompletowaniem wymaganych dokumentów, wyznaczonym nowym terminem publikacji raportu zostaje 28 czerwca 2013 roku.

Daty publikacji raportów kwartalnych pozostają bez zmian.

Aktualne terminy publikacji raportów kwartalnych:

raport za II kwartał 2013 r. – 14 sierpień 2013 r.

raport za III kwartał 2013 r. – 13 listopad 2013 r.

Raport roczny za rok obrotowy 2012 – 28 czerwca 2013 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.