19 czerwca, 2014

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 18 czerwca 2014 roku

Raport Bieżący nr 22/2014

Centurion Finance S.A. informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 18 czerwca 2014 roku podjęło uchwały, których treść stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 7) pkt 8) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.