8 kwietnia, 2016

Uzupełnienie raportu EBI nr 9/2015

Raport Bieżący nr 12/2016

Zarząd Centurion Finance S.A. („Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości informacje, o których mowa w w §2 ust. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, które nie zostały zaprezentowane w komunikacie EBI nr 9/2015.

Niniejszym Emitent przekazuje informacje uzupełniające:

– wartość zysku brutto z inwestycji wyniosła 409 494,04 zł

– spółki portfelowe, o których mowa w komunikacie, były spółkami notowanymi na rynku głównym GPW jak i na rynku NewConnect

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”