30 września, 2014

Zakup udziałów – inwestycja

Raport Bieżący nr 40/2014

Dnia 30.09.2014r. Zarząd Centurion Finance S.A. („Spółka’) w nawiązaniu do raportu 17/2014 z dnia 30.05.2014 zawiadamia, iż nabył w imieniu Spółki 75 udziałów PMG Concept Sp. z o.o z siedzibą w Katowicach, stanowiących 75% udziałów w firmie. Kwota inwestycji wynosi 1 500 000 zł.

Intencją Zarządu będzie zwiększenie stanu posiadania do 100 udziałów, stanowiących 100% spółki, a jest to uzależnione od wyników finansowych PMG Concept Sp. z o.o.

Celem inwestycji jest rozwój przedsiębiorstwa oraz zdobycie znaczącej pozycji na rynku, w branży elektromontażowej.

Inwestycja Centurion Finance S.A. sfinansowana zostanie z powziętej pożyczki oraz środków własnych Spółki.

Podstawa prawna:

§ 3 ust.2 pkt 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na NewConnect”