23 maja, 2014

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 18.06.2014 roku

Raport Bieżący nr 16/2014

P.O. Zarządu Spółki Centurion Finance S.A. z siedzibą w Krakowie (wcześniej SterGames S.A.), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000396580 (dalej Spółka), działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402 (1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 18 czerwca 2014 r., na godzinę 13:00, które odbędzie się w Sosnowcu, w Kancelarii Notarialnej Wojciecha Krupińskiego, przy ul. Targowej 8.

W dniu 23 maja 2014 roku, tj. na dzień publikacji ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Centurion Finance S.A.:

1. ogólna liczba akcji w Spółce wynosi 5 100 000

2. ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu wynosi 5 100 000 głosów.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ” Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.