30 maja, 2019

(4/2019) Raport roczny za rok 2018

Raport Roczny nr 4/2019

Zarząd Spółki Centurion Finance S.A. przekazuje do publicznej wiadomości roczny raport za rok 2018 wraz z opinią biegłego rewidenta.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 2. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.