8 sierpnia, 2013

STERGAMES SA Korekta raportu rocznego nr 35/2013 SterGames S.A. za 2012 rok

Raport Roczny nr 40/2013

Zarząd SterGames S.A. publikuje poprawioną pełną wersję opinii oraz raportu niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2012 rok oraz sprawozdanie finansowe Emitenta.

Dokumenty dostępne w załączniku.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 2. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.